Toukokuun 12 p

[Leike: ”Senaatin Hra varapuheenjohtajalle”, allekirj. ”Valtion pikkupalkkaisia työntekijöitä” – toivotaan valtion palkkoja korotettavaksi suhteessa samalla tavalla kuin maatyöväelle.] Suuressa valiokunnassa olivat sosialistit hyvässä järjestyksessä peräytyneet Elintarvelain 11 §:län eilen päättämästään muodostuksesta ja hyväksyneet Hallituksen esityksen §:län, jolla meidän tarkoituksemme täydellisesti voitti. Siis eilen iltainen uhkauksemme vaikutti!
Komiteassa ruvettiin keskustelemaan ”Suomen ja Venäjän välisestä suhteesta”. Keskusteltaessa ehdotuksen 1 ja 2 §:listä arveli puheenjohtaja, että 2 §:län olisi syytä siirtää hieman jälempään, ettei se niin pistäisi venäläisten huomioon. Minä puolsin pykälän paikkaa, samoin Vrede, Grotenfelt ja Kotonen. Lausuin että sana ”Suomi on eroittamattomasti” tulee tässä vielä kovan kritiikin ja poistamiskysymyksen alaiseksi. Vrede selitti, että tämä on sanantapa, jolla ei ole sen suurempaa merkitystä. Grotenfelt piti sanan poistamisen mahdollisena. Asiasta keskusteltiin koko vilkkaasti.
D-K. ja Ståhlberg selittivät että ”eroittamattomasti” -sanalla on asiallista merkitystä. Jos sana jätetään pois, 1 §:lästä ei käy selville, että Suomi on pysyväisesti yhdistetty Venäjään. Jos näin käy, herättää se Venäjällä pahaa verta. Lilius piti sanan pysyttämisen tarpeellisena. Kotonen puolsi sen poistamista, Vrede puolsi säilyttämistä.
”Erottamattomasti” pois; 5 ä 5 vast. eroittamattomana, sillä puheenjohtaja äänesti pysyttämisen puol. Kotosen ehdotus muuttaa pykälä näin: ”Suomi on kansainvälisessä suhteessa osa Venäjän valtakuntaa”. Tämän ehdotuksen puolesta äänestivät Kotonen. Laaksovirta ja minä.
Keskusteltiin paljon määritelmästä: ”Suomen alue on pidettävä vähentymättömänä”, ja tultiin siihen, että eduskunnalle pitää pidättää siihen määräysvalta. – – –
Elintarvelaissa tekemänsä lehmänkäännöksen ja täydellisen peräytymisensä johdosta sosialistit hyvin noloina. Meidän tunnustetaan yleensä tarmokkaalla esiintymisellämme tässä asiassa saavuttaneen luottamusta.
Muuten olemme saavuttaneet porvariston keskuudessa tämän asian ajossa täydellisesti johtavan aseman. Nyt tulevat osuustoimintalaki, työpäivälait y.m. Niissä meillä on varmasti sama asema.
Tänään olimme Luopajärven kanssa Snell-man-juhlassa Yliopiston juhlasalissa. Tutustuin siellä rouva Esteri Linnankosken kanssa, jota en ole ennen nähnyt, mutta joka on vaimoni lapsuudentuttava.
Tänään tehtiin muutamia satoja uusia ylioppilaita. Mikä riemu heillä!