Toukokuun 15 pnä

Sataa! Kuinka se, moniviikkoisen kolean ja kuivan sään jälkeen tuntuu virkistävältä. Lehden alkuakaan ei vielä ole näissä pääkaupungin puissa. Ruohon korsi on uinumistilassa. Maassa uhkaa leivän puute, nälkä. Sosialistit luulevat sitä voivansa puristaa esiin pakkolailla talonpojilta. Olemme vaatineet hallitukselta vakuuksia rajahinnoista ennen kuin hyväksytään elintarvelaki. Luvattu. [Kolme lehtileikettä: ”Omantunnon avioliitto” (Ilmari Kianto), ”Kirjailija Kyösti Vilkunan vangitseminen” (Onni Saajoranta) ja ”Arvid Järnefelt Johanneksen kirkossa”.
A:n kommentti: ”Tässä kolme kirjailijaa, jotka esiintymisellään osoittavat erillaiset harrastuksensa. Kianto äärimmän egoismin, Vilkuna kansallishengen, Järnefelt Jesuksen evankeliumin toteuttamistarpeen. Kianto-rukka, kuinka alasvaipuneena, säälittävänä raukkana sinä esiinnyt tänä suurena hetkenä”.]
Neuvottelu senaatissa.
Tänään oli eduskunnan puhemiesneuvosto ja ryhmäin puheenjohtajat kutsuttuina senaattiin neuvottelemaan tilanteen johdosta.
Tokoi puheessaan selosti sekavaksi käyneen aseman vaikeutta ja eduskunnan ja hallituksen yhteistoiminnan tarvetta maan rauhottamiseksi. Ehdotti, että Eduskunta hallituksen kanssa yhdessä ottaisi toimiakseen, että kunnallislakot hillitään ja jätetään taloudelliset lakot ammattijärjestöjen kokonaan hoidettavaksi. Käsitin hänen tarkoittavan myöskin työnantajien ammattijärjestöitä.
Serlachius: Mitä enempi anarkia Venäjällä valtaa, sitä välttämättömämpi on täällä hyvä järjestys. Siviilipäällikkönä hän ei puhu omaan pussiinsa. Mutta anarkia on maassa nousemassa eikä hän voi sitä hillitä. Viittasi Helsingin palokuntalaislakkoon: kun jo kieltäydytään avustamasta tulipalossa, – se vapauttaa hänet edesvastuusta. Ellei eduskunta ja hallitus yhdessä voi asemaa hallita, voi Venäjältä levenevä laviini niellä kansamme. Taloudellisissakin lakoissa on väkivaltaisia ilmiöitä, jotka tekevät nekin vaarallisiksi.
Perttilä V. Kunnallislakot johtuvat siitä, että otaksutaan, ettei tästä sittenkään tule mitään, ennen kuin taantumus Venäjältä ehtii tänne. Jos eduskunta ja hallitus antavat yhteisen rauhoitusjulistuksen, se ei hyödytä. Kun usein levottomuuksien johtajat ovat äsken tulleita sosialisteja, ei heidän kanssaan auta mikään. Mutta jos eduskunnan jäsenet menisivät maaseudulle henkilökohtaisesti puhumaan, se rauhoittaisi.
Kallio yhtyi varapuheenjohtajan ajatuksiin kunnallislakoista, mutta oli toista mieltä taloudellisista lakoista. Eduskunnan, jossa on enemmistö työväellä, pitäisi voida vaikuttaa siihen, etteivät lakot tällaisina aikoina puhkiaisi. Oli esimerkkejä siitäkin, että järjestöjen puolesta esiintyminen oli vaikeuttanut sovitteluja. Taloudellisetkin lakot ovat yhtenäisyyden kannalta vahingollisia.
Leivo oli Satakunnassa käydessään lakkoriitaa sovittamassa saanut vaikutelman, että persoonallisesti voi rauhoittaa. Rauman lakko on esimerkin kannalta vaarallinen. Sen pitäisi voida ehkäistä.
Mäki ”porvareita” syyttävään tapaansa. Parhain rauhoituskeino on, jos porvaristo ennalta julistaa, mille kannalle he asettuvat kunnallislakeihin nähden. Siten saataisiin kunnallinen järjestys säilymään. Alempi kansa pelkää, ettei kunnallislakeja saadakaan. Rauhoitus pitää tapahtua yleensä porvarilliselta taholta. Oli kuullut että joku hallituksen lähettämä sovittelija oli pakottamalla vaatinut työnantajaa kieltäytymään menemästä alle 10-tuntisesta työajasta. Voi mainita tarvittaessa henkilönkin.
Ingman selitti, ettei täällä ole haluttu porvariston taholta asettua liijaksi arvostelemaan hallitusta, kuten Tokoi oli valittanut. Saa etsiä esimerkkiä siitä, että kokonaan vastapuolen vastuulla toimivaa hallitusta otetaan vastaan niin symbaattisesti kun tätä hallitusta on otettu. Mutta kun ei olla selvillä siitä, tuolla ulkona, miten senaatti suhtautuu levottomuuksiin. On luuloa, että senaatti suosii lakkoliikettä. Luuli että ne edustajapiirit, joita hän edustaa, ovat valmiit tukemaan hallitusta kaikkien asiain palauttamisessa lailliselle pohjalle. Oli käsittänyt, että varapuheenjohtajakin oli tätä tarkoittanut. Mäelle hän lausui, että porvarillisten on mahdotonta hyväksyä kunnallislakeja ennen kuin edes nähdään minkälaisiksi ne tulevat. Mutta jos niissä vaaditaan vaikutusvaltaa henkilöille, jotka eivät hallitse itseänsä ja omaisuuttaan, se on asia, johon on mahdotonta yhtyä.
Huotari. Porvarien vastustus on aiheuttanut liikkeen joka ei aina ole pukeutunut muotoihin joita kaikin puolin voisi hyväksyä. Porvarien on annettava takeita että hyväksyvät kunnallislait.
Tokoi: Parhain rauhoituskeino olisi saada nopeasti kohtuulliset kunnallislait. Hallituksessa on ajateltu pari – kolme pykäläistä poikkeuslakia jolla kunnallinen äänioikeus tehtäisiin samanlaiseksi kuin valtiollinenkin. Jollei eduskunnasta kunnallislait tule pian, täytyy hallituksen esittää tällainen ehdotus.
Manner ei tahtonut jyrkästi vastata myöntäen ei kieltäen jyrkkiin rauhoitustoimenpiteisiin.
Pitää arvostella laajemmalla pohjalla. Tavaton määrä energiaa, joka pakotettuna oltuaan nyt purkautuu. Ei pidä hauskana Rauman lakkoa, eikä sen luonteisia. Tällaisiakin seikkoja arvostellessa tahtoisi asettua kriminalistin kannalle joka katsoo asioita vallitsevain olosuhteiden kannalta. Työväen järjestöjen jäsenjoukot kasvavat suunnattomasti. Ei ole aina mahdollista niitä hallita. Olisi valmis lausumaan työväelle: säilyttäkää järjestys. Muuten ollaan hukassa.
Alkio yhtyi varapuheenjohtajan ja Mannerin ajatuksiin useissa kohti: Tilanne on arvosteltava suurten maailman tapausten yhteydessä, eikä meidän omien olojemme kehitysilmiönä yksin. Rauhattomuuden syy m.m. siinä, että ”Työmies” jonka tulisi tueta hallitusta järjestelmällisesti agiteeraa sitä vastaan yllyttäen rauhattomuuksiin. On olemassa käsitys, että hallitusta johdetaan sosialidemokr. puoluejohdon taholta. Se osaltaan tekee muita aroiksi. Selvyyttä, yhteisymmärrystä eduskunnan ja hallituksen välillä. Uhkaukset sosialistien taholta voivat aiheuttaa myöskin sen, ettei kunniastaan pitävä edustaja katso oikeudekseen olla edustajana. Yhteinen julistus pitäisi saada. Se on ennen kaikkea sosialistien asia. Viittasi Kerenskin eilen julaistuun puheeseen.
Sopanen. rauhoitus vaatii muuta kuin kunnallislakeja. Niitä ei voida painostuksenalaisina säätää. Julistus laadittakoon, mutta on painostettava taloudellisiakin lakkoja.
Perttilä. Ei ymmärrä kuka sosialisti piirtäisi nimensä sellaisen julistuksen alle, jossa lakot estetään.
Tulenheimo. Sama käsitys tilanteesta kuin edustaja Manner. Tapauksia kohdattava kuin lääkärinä. Voi tulla hetki, jolloin täytyy asettua toiselle kannalle. Nyt meidän täytyy ryhtyä tukahuttamaan levottomuudet. Luuli että varapuheenjoht. ehdottamalla julistuksella päästäisiin hyviin tuloksiin.
Lucina Hagman: Eduskunnalta odotetaan toimenpiteitä. Emme saa rauhaa niin kauan kuin se kuilu joka erottaa vasemiston ja oikeiston on niin syvä. Tärkeimpänä tarkoitusperänä tulee olla: vasemiston ja oikeiston on tavattava veljeskäsi. Porvarilliselta taholta olisi jo 50 vuotta sitten pitänyt ruveta lähenemään kansaa. Oikeiston pitäisi nyt ilolla antaa työväelle etuja.
Manner. Kunnallislakot ovat nyt hullutuksia. Niiden hedelmät raukee. Sosialistit eivät voi nyt hillitä joukkoja. Piti utopiana Hagmanin toiveet veljeytymisestä.
Mäki. Ei ole tahtonut pakottaa porvareita yhtymään kunnallislakeihin niitä tuntematta. Niihin voidaan tutustua. Porvarien olisi ilmoitettava minkälaisiksi he ne tahtovat.
Tähän loppui keskustelu. Useimmat neuvottelussa läsnä olleet vaikenivat.
Tokoi totesi, että oli mielihyväkseen havainnut että hänen esittämänsä ajatus oli saanut kannatusta ja toivoi että siitä ryhmissä keskusteltaisiin.
[Lisävihkossa muistiinpanot samasta kokouksesta (pidetty Senaatissa 14.5.17), lienevät olleet ”konseptina” tälle.]