Toukokuun 18p.

Komiteassa jatkettiin Suomen ja Venäjän välisten suhteiden määrittelyä laissa. Tuntuu olosuhteiden kehittyessä yhä vaikeammalta tällä hetkellä tämä työ. Tuntuu, että rakentaminen tälle pohjalle alkaa olla voitettu kanta.Lausuin ajatuksenani että pelkään tämän työn menevän hukkaan koska täällä tuskin ollenkaan saadaan kannatusta maassa. Ehdotin sitä harkittavaksi.
Ulkomaiden konsulien asettamisesta Suomeen lausuin, että se pitäisi saada tapahtua kokonaan Suomen hallinnon kautta.
D-K. arveli, että voisi ehkä käydä siten, että voitaisiin saada Venäjän hallituksen kannatus.
D-K. ja Grotenfelt katsovat että on syytä komitean jatkaa työtään kaikkien mahdollisuuksien varalle, koska työstä sittenkin voi olla hyötyä.
Minä arvelin että olisi alistettava valtuutemme uudestaan senaatin ratkaistavaksi, onko siellä tämän suuntaiselle ehdotukselle mitään kannatusta. [- -]
Venäjän pankin haarakonttorista ja Venäjän valtiokonttorista Suomessa ?
Grotenfelt epäili ettei täällä valtak. pankkia tarvita, koska ei sitä ole ennen ollut kuin muutamia vuosia. Samoin Lilius. Minä vastustin, ettei näistä ole mitään lausuttu tässä asiakirjassa. Vrede: Valtionpankki on sellainen julkinen laitos josta kenties olisi täällä lausuttava. Jos sallitaan Venäjän valtiopankin pitää täällä haaraosastoa, se on julkinen laitos, josta silloin on mainittava. Mutta jos tämä -oikeus on kiellettävä, silloin asia muuttuu.
Minä lausuin, että joka tapauksessa Venäjän pankki tullee aina oleman Suomessa. Mutta silti ei sitä tarvitse tässä mainita. [- -]
Merkittiin, että komitea tässä lukemisessa päättää luetteloon ottaa mainingin Valtakunnan pankin oikeudesta perustaa Suomeen haarakonttoreita.
Suomen lakien vahvistamisesta
Laaksovirta tahtoi vahvistuksen riippuvaksi ”Venäjän valtiolaitoksista”.
Ehdotus näet tarkoitti ”on alistettava Venäjän hallituksen hyväksyttäväksi”.
Alkio varoitti ”hallituksesta”, koska se mer-kitsee ministeristöä, sekä valtiolaitoksista. Kotonen piti Laaksovirran ehdotusta mahdottomana.
Ehdotuksen 1:si momentti niistä asioista jotka vaativat Venäjän hallituksen hyväksymistä, koskeva kauppasuhteita y.m. poistettiin.
3:ssa kohdassa venäläisten kansalaisoikeuksien laajentamisesta Suomessa. Vaadin Kotosen kera, että tämä lainsäädäntö merkitään Suomen sisäiseksi asiaksi, jolla ei ole Venäjän hallituksella tekemistä. Lilius, Raatikainen ja Vrede puolsivat että asia jäisi silleen, että tätä koskevat päätökset alitetaan Venäjän hallituksen hyväksyttäviksi. [- -]
Komitea katsoi, että toistaseksi 3:mas tätä asiaa koskeva kohta jää lakiin. Päätös syntyi 6 ään 3 vastaan (Kotonen, Laaksovirta, minä).
[Kreikkalaiskatolisen kirkon mainitseminen laissa poistettiin, Alkio samaa mieltä.]
[Lehtileikkeet ”Elintarvelaki. Senaattori Vuolijoki selostaa hallituksen suunnitelmia”. ja ”Uuden elintarvelain sovelluttaminen”.]
Illalla täysistunnossa sattui turnaus sosialistien ja ruotsalaisten kanssa alkukoulunopettajain kalliinajan palkankorotusasiassa. Sosialistit itse tunsivat ilmeisesti asemansa heikkouden. Tunsin ainakin siveellisesti, vaan myöskin asiallisesti voittaneeni.