Toukokuun 24 p.

Bolshevikien kokous Senaatin torilla. Useita puhujia. Eräs nainen, jota luultiin rouva Aleksandra Kollontayksi, puhui ihmeellisesti. En ymmärtänyt kieltä. Mutta ymmärsin äänen, ymmärsin käsien puheen. Hän puhui, kuten sanottiin, sotaa ja kapitalismia vastaan. Ja tosi sielustaan hän puhui alas Kerenskin toispäivästä vaikutusta. Moniaat alhaalta vastustivat. Joskus puhuivat useat yhtäaikaa. Mutta bolshevikit voittivat. Oli ensimäinen kesäpäivä. Aurinko paistoi lämpimästi. Tuntui kuin olisi Suomen kevätkäkönen kukkunut tuon venäläisen vallankumoushengettären suun kautta. ”Aseet pois!” – vain se liike vapauttaa Suomenkin. Valtiollisesta julistuksesta ryhmässä. Julistus oli minun laatimani.
Kallio: Venäjällä asema arvotuksellinen. Venäjä saanut liittovalloilta yksityisultimatumin järjestää asiansa 1 kk:n sisällä. Julistuksesta pääasiassa itsenäisyysvaatimus pois. Pyytää harkittavaksi onko tarkoituksen mukaista esiintyä näin määräävällä tavalla. Koko ryhmän puolelta ei pitäisi tehdä. Olis odotettava Pietarista asiain kehitystä. Voisi olla niin, että lähi päivät toisivat asiaan valon.
Lohi ei ole ollut mukana kun tämän tekemisestä on päätös tehty. On tullut samaan ajatukseen kuin Kallio, että oliskohan poliittisesti viisasta ryhmässä tämä julistaa. Itsenäisyyspyrkimykseen emme tarvitse valistaa kansaa. Ei ole siis syytä tätä julaista. Tällainen julistus kansalle liian uskallettu, tahi tarpeeton teko. Meillä ei ole vielä edellytyksiä ottaa väkivaltaisesti käsiimme lakien vahvistusta. Jos meillä olisi puoluekokous, voisi tällaista ajatella, mutta eduskuntaryhmälle ei kuulu tällaisten tulevaisuuteen tähtäävien päämäärien viittaaminen.
Alkio ilmoitti, että Kallion ehdottamilla muutoksilla lausunto muuttuisi niin paljon, että se kadottaisi kokonaan sen pohjan, jolle se on perustettu. Mutta leipäviljan saantimahdollisuuksien vuoksi olisi kenties syytä hieman lykätä. Ei tahdo ajaa julistuksen julkaisemisen asiaa koska ei olla yksimielisiä.
Niukkanen olisi valmis julkaisemaan. Mutta kun ryhmä ei ole kypsynyt siihen, voidaan se lykätä. Muutamien viikkojen kuluttua mahdollisesti jo kaikki ovat valmiit kirjoittamaan pitemmällekin menevän julistuksen alle.
Luopajärvi oli halukas kyllä kannattamaan julistusta. Mutta ajan arkaluontoisuuden vuoksi on syytä lykätä asia. Me edustamme laajoja kerroksia, pannaan merkitystä mitä me sanomme. Sosialistit ovat konjunktuuripolitiikallaan johtaneet itsensä vaikeuksiin. Meidän pitää siis odottaa.
Juutilainen huomautti, että Kallion ehdottamat muutokset tekisivät julistuksen niin asiattomaksi, ettei sitä enää voitaisi julaista. Yhtyi Niukkaseen. Odottaessa aika menee käsistämme. Mutta nähtävästi emme ole kypsyneet varmaan menettelyyn.
Kallio haluaisi nähdä mitä tietä sosialistit palaavat siitä umpikujasta johon he lakien vahvistamisasiassa ovat menneet. Olemme tehneet jo m.m. sen virheen, ettei ole sotaväkeä asetettu.
J. Haapanen. Tällaisen julistuksen olisi pitänyt julaista jo viikko takaperin. Nyt on odotettava siksi kun Senaatin vallanlaajennusjuttu päättyy.
J. Haapanen. Kun ei olla yksimielisiä, täytyy jättää ryhmän nimessä julkaisematta. Olisi omasta puolestaan valmis julkaisemaan. Lohelle: kyllä ryhmälle tällaisen asian julkaiseminen kuuluu.
Luopajärvi. Nähtävästi Kerenskin välit kaikkien kanssa poikki. Sotilaat huusivat toissapäivänä ”hyvä!” Kerenskille, tänään bolshevikeille. Meidän tulee lausua selvästi mitä lausumme, ettei julistuksesta tule sellainen kuin Senaatin julistus elintarveasiassa. Meidän pitää uskaltaa. Vain sillä tavoin saavat kansat oikeutensa. Jollemme olisi osoittaneet uhrautuvaisuutta entisaikoina, emme olisi tässäkään asemassa.
Niukkanen. On lausuttu, että tilanteen mukaan pitäisi kehittää julistusta. Ei suostu siihen. Kaikilla kansoilla on oikeus pyrkiä itsenäisyyteen. Toivoi, että näinä päivinä ryhmä koettaisi syventyä asiaan.
Juutilainen. Maalaisliitto olisi hyvin sopiva näyttämään sarvia. Ei tällaistakaan asiaa pitäisi lykkiä sen vuoksi, että erillaisia käsityksiä on olemassa.
Salovaara totesi, että jokainen muistanee, että tällainen julistus päätettiin jo puoluekok. tehdä. Ryhmässä kaksi kertaa keskusteltu. Nyt kun tuo julistus tuli näkyville, ruvettiin epäilemään. Julistus sellaisenaan olisi nyt julaistava. Ei uskonut että ryhmä on kypsymätön. Olemmeko hitaita, vai arkoja? Maalaiskansa katsoo meihin. Vaikka toiset puolueet eivät ole antaneet, meidän on julistus annettava. Jos kuuntelee Karjalan kansaa, he varmasti sen alle nimensä kirjoittaisivat.
Saalasti. Asia mennyt siihen mittaan, ettei näy tulevan valmista. Niitä miehiä, jotka ovat varovaisia. Kenties ei ymmärrä hienoa politiikkaa. Toiset puolueet tehneet karhunpalveluksia. Kaivattiin että menisi miehiä Pietariin. Sinne mentiin. Tehtäisiin tämän julkaisemisella karhunpalvelus. Sanoi olevansa sydämessään luonnoksen takana, mutta varovaisuudesta ei ole valmis sitä julkaisemaan. Ei kiirehtimisellä pilata. Jätetään hautumaan helluntaiksi. Tämä on kovin asiakirja mitä täällä on julaistu. Nyt pelaa raaka voima. Me emme siinä voi kilpailla. Annetaan jäädä tuonnemmaksi.
Alkion vastaus – jäivät jatkamaan. Valitettavasti me suomalaiset emme ole vielä asemasta selvillä!
Komiteassa jatkettiin ehdotusta laiksi Venäjän ja Suomen välisistä oikeussuhteista.
[- -] D-Kalmari. Joudumme umpikujaan, missä vahvistetaan tämä laki. Luuli että herrojen kanta vie mahdottomuuteen. Venäjällä tulee kansalliskokous. Tässä on kysymys sopimuksesta, joka kieltää vanhan monarkisen hallitussäännön. Nyt on kysymys siitä kuka sen päättää. Se on Suonen sisäinen asia. Suom. senaattiko tulisi vahvistamaan Suomen uuden hallitusmuodon? Se olisi muodotonta. Pitäisikö meidän sallia että Venäj. väliaikainen hallitus vahvistaisi meidän valtiosääntömme? Ei. [- -] Eikö meidän täydy ottaa tähän säännös että se on sitä varten valittu Suomen eduskunta, joka sitten laatii ja säätää Suomen valtiosäännön ja hallitusmuodon.
Paasikivi. Pulma tässä on. Tuskinpa väliaikaisen hallituksen monarkin valta siirtyy Venäjän presidentille? Joka voisi jättää meidän hallitusmuotomme vahvistamatta? Sanoi edustavansa yleistä mielipidettä. Kysyi auktoriteeteilta.
Alkio: Mikä on yleinen mielipide tässä asiassa?
Paasikivi: Minä kuultelen sivullisena. (Naurua.)
Kaikki hetkisen vaiti katsoen ”yhdä”.
Alkio: Taivaassakin oltiin puolihetkeä vaiti. (Naurua).
Vrede: Toistaiseksi täytyy odottaa, että hallitusmuoto saadaan aikaan hyvään aikaan.
D-Kalmari: [- -] Kun Venäjällä nyt tulee kansalliskokous säätämään perustuslait, eikö meillä ole syytä ajatella että täälläkin kutsutaan perustava kokous päättämään asiasta. Siinä on vaaroja, mutta jos [halutaan] täydellistä itsenäisyyttä sisäisissä asioissa, muu ei auta. Kansainvaltainen aines Venäjällä kyllä tämän Venäjän toimia vastaavan toimenpiteen ymmärtävät.
Ståhlberg: [- -] Tuskinpa heillä olisi mitään sitä vastaan jos me säädämme nämä perustusl. järj. ja annamme ne vahvistaa. Toinen asia on jos tähän säädetään erikoinen säännös hallitusmuodon säätämisestä.
Paasikivi: [- -] Tämä ehdotus ei ole selvä presidentti-kysymyksessä. [- -] Tämä kohta on tässä laissa selvitettävä. että Venäjän korkeimman valtiovallan kantaja ei ole enää Suomen korkeimman valtiovallan kantaja.
D-Kalmari. Samaa. Vapaah. Vreden ajatus, ettei tässä mainita hallitustavastamme on mahdoton. Se täytyy tässä määrätä, että Suomella on oma presidenttinsä. [- -] .. Luuli että venäläiset tulevat vaatimaan että täällä tulee olemaan tasavaltalainen hallitusmuoto. – Meidän on kiirehdittävä hallitusmuodon säätämistä. [- -]
Paasikivi: Eikö tähän kuitenkin ole otettava määräys että Suomen korkeimman vallan pitäjä on Suomella erikoinen? [- -]
Alkio: Ellei tätä pykälää selvennetä, jää venäläisille se ajatus, ja siihen tilaisuus, että Venäjän presidentti tulee olemaan Suomen suuriruhtinas. Meidän on taisteltava kaikki voitavamme oman presidentin puolesta. Ajatus siitä on pantava valtakunnan sääntöön, ellei voida ajatella hallitusmuodon samanaikaista valmistumista. Nyt koossa olevalla eduskunnalla ei tuskin ole oikeutta säätää näitä lakeja. On pidettävä vaalit tämän asian pohjalla ja uudessa kokoomuksessaan voi eduskunnalle antaa sillä kertaa kansalliskokouksen, perustavan kokouksen valtuudet. Se voi tapahtua Hallitusmuodon mukaan. Olemme edesvastuussa tulevien polvien ja historian edessä siitä miten asiat järjestyvät. [- -]
Ståhlberg: Jos tahdotaan vallankumous tehdä ei siihen tarvita Hallitusmuodon 38 §:lää. Silloin voi toimia tarpeen mukaan. Mahdollista on sanoa, että Venäjän presidentti ei saa enää käyttää täällä valtiovaltaa.
[leike: ”Sotaministeri Kerenskin puhe Työ-väen-talolla”, Alkion alleviivauksin.]