Toukokuun 25 p.

Kaunis aamu. Mutta valitan että Maalaisliiton ryhmässä eilen niin moni osoitti olevansa liian arka lausumaan kansallista ajatusta Suomen kansan tulevaisuudesta. Me olemme pelkureita, jotka istumme rannalla ja itkemme, uskaltamatta edes rantoja soutaa. Vaan – minkä sille tekee! Komiteassa sukeutui uudelleen esiin kysymys liitoista vieraitten valtioitten kanssa. Mutta päätettiin sana lopullisesti poistaa 4 §:lästä. [keskustelut 6 §:stä].
Suomen kauppaedustus ulkomailla. Vaadin hyvin itsenäistä kauppaedustusta. Muut myönsivät sen. Paasikivi puhui myös asian puolesta. Ehdotin poistettavaksi ensi momentin lopusta sanat: ”mutta jotka virkatoimissaan ovat Venäjän konsulin tai varakonsulin alaisia”.
Paasikivi tahtoi kieltää myöskin Venäjän edustajain vaikutusvallan, mutta antaisi heidän valvoa.
D-K. tuntui olevan taipuvainen ehdotukseeni. – Vrede epäröi, mutta tuntui taipuvaiselta.
Ehdottamani lauseen osa jätettiin yksimielisesti pois.
Komitea kaikilla äänillä minua vastaan päätti seuraavan kohdan: ”Kuitenkin voi Suomen hallitus sellaisiin ulkomaan (minun ”kauppapaikkoihin”) joissa havaitsee sen tarpeelliseksi, asettaa erityisiä kauppa-asiamiehiä (minun ”asiamiehiä”) jotka palkataan ”Suomen valtion varoista”.
[keskustelu 11 §:stä]
Illalla lähdin kotiin. Matkustimme ed. Blomqvistin kanssa samassa makuuvaunuosastossa. Hän on valittu sosialidemokratina Vaasan läänin eteläisestä vaalipiiristä, mutta tunnusti rehellisesti ettei hän ymmärrä ryhmänsä menettelyä m.m. suhtautumisessa maanviljelykseen, elintarvekysymykseen, yleensä nykyiseen asemaan. Hän sanoi tulleensa ihanteellisessa mielessä, revisionistina eduskuntaan, mutta raskaasti pettyneensä kun huomaa taktiikan olevan kaikessa määräävänä. Kun minä mainitsin mahdollisuudesta että tilanne pakottaa panemaan toimeen uudet vaalit ja kutsumaan kansalliskokouksen, lausui hän peläten – Oliskohan se eduksi? Ne meikäläiset voisivat vielä kasvaa ja – – hän puisti päätänsä. – Parempi olisi edes että nykyinen eduskunta ja hallitus ottaisivat jonkullaisen ”demakogi-vallan” (luulen että hän tarkoitti diktatuurivaltaa).
Ja tällaisiin sydämentunnustuksiin puhkeavat monet heistä kun joutuu toverilliseen keskusteluun.