Toukokuun 7 pnä

Olin komiteassa, perustuslakivaliokunnassa ja täysistunnossa. Ei mitään erinomaista.