Toukokuun 9 p.

[Lehtileikkeitä maatalouslakoista ja elintarvikepulasta sekä ”Njetsh”-lehden artikkeli Saksa ja Suomi, jossa spekuloidaan saksalaisten pyrkimyksillä saada Suomi, ”tuo omituinen maa, joka, vaikka sijaitseekin äärim-mäisessä koillisessa, kumminkin kuuluu Kes-ki–Euroop-paan”, vedetyksi keskusvaltain puolelle.]